News

新闻

News

2015同济大学翼驰车队新车发布会

2015年9月29日,我司安总监及项目管理赵主任,受邀参加了同济大学翼驰车队发布会,并亲手为赛车粘贴了优华劳斯赞助标识。本次我司主要赞助了局部碳纤维件制作及整车的涂装工作。

tongjiyichi01 tongjiyichi03 tongjiyichi04 tongjiyichi05 tonhjiyichi02